Wybieramy polisę OC dla naszego auta

Wybieramy polisę OC dla naszego auta
Wybieramy polisę OC dla naszego auta

Posiadanie samochodu wiąże się z niemałymi wydatkami. Trzeba bowiem regularnie go tankować, poddawać regularnym przeglądom czy naprawom. Musimy także regularnie opłacać ubezpieczenie OC – jeśli nie dopełnimy tego obowiązku, zapłacimy wysoką karę. Jak wybrać najlepszą polisę? Jakimi kryteriami się kierować?

Czym jest ubezpieczenie OC?

Komunikacyjne ubezpieczenie OC to rodzaj ubezpieczenia majątkowego chroniącego posiadaczy pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdu. Oznacza to, że jeśli będziemy mieć wypadek czy kolizję, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty naprawy pojazdu oraz ewentualnego leczenia osób poszkodowanych w wypadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadząc samochód będziemy pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających lub specjalnie doprowadziliśmy do zderzenia. Sumy gwarancyjne wynoszą 5 mln euro za szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych oraz 1 mln euro za szkody w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Gdybyśmy nie opłacili polisy OC, jako sprawcy wypadku musielibyśmy ponieść koszty naprawienia szkody czy zadośćuczynienia z własnej kieszeni. Dla wielu osób byłby to wydatek przekraczający ich możliwości, więc wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przeczytaj również  Zastosowanie klejów termotopliwych w przemyśle samochodowym

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC to produkt spersonalizowany, gdyż przy ustalaniu składki ubezpieczyciel pod uwagę bierze dość dużą liczbę zmiennych, m.in. wiek właściciela auta, jego miejsce zamieszkania, markę, model, rocznik samochodu, wersję wyposażenia, a także to, czy ubezpieczony miał już kiedyś wypadek. Decydując się wyłącznie na ubezpieczenie OC, kierujmy się ceną, gdyż zakres podstawowego ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli. Różnice mogą wynikać z dodatków do tego ubezpieczenia, takich jak NNW kierowcy czy NNW pasażera. Polisa OC podpisywana jest najczęściej na rok, z możliwością odnowienia jej u tego samego ubezpieczyciela lub też zmianą po upłynięciu okresu polisy, co oznacza, że co rok możemy zmieniać towarzystwo ubezpieczeniowe. Decydując się na zmianę, warto pamiętać o wypowiedzeniu umowy u poprzedniego ubezpieczyciela, aby nie ponosić kosztu dwóch składek. O zmianie ubezpieczyciela możemy zadecydować także w momencie kupna używanego samochodu, ale najczęściej praktykuje się przejęcie ubezpieczenia OC, a towarzystwo dokonuje rekalkulacji stawki, która nie zawsze musi być dla nas korzystna.

Co się składa na składkę ubezpieczenia OC?

Składka polisy OC jest ustalana w oparciu o stawkę bazową i zniżki lub zwyżki właściciela pojazdu. Za każdy rok bezszkodowej jazdy posiadacz polisy otrzymuje 10% zniżki, więc już po 6 latach ma maksymalną zniżkę. Za ubezpieczenie OC więcej zapłacą młodzi kierowcy, którzy krótko mają prawo jazdy. Większą składkę zapłacą także mężczyźni oraz osoby mieszkające w większych miastach, gdyż płeć i miejsce zamieszkania również mają wpływ na wysokość składki. Nie bez znaczenia pozostaje także wiek samochodu oraz jego przeznaczenie.

Przeczytaj również  Transport drobnicowy, co to jest?

Ubezpieczenie OC musi opłacać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Przejrzyjmy ofertę różnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybierzmy najkorzystniejszą dla nas ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *