Logistyka zwrotów dla branży automotive

Logistyka zwrotów dla branży automotive
Logistyka zwrotów dla branży automotive

Logistyka dla branży automotive obejmuje sieci ponownej sprzedaży używanych samochodów i części, sieci warsztatowe, serwisowe i naprawcze oraz sieci recyklingu produktowego, materiałowego i energetycznego. Jak działa taka sieć i jak powinny działać podmioty gospodarcze zajmujące się tą dziedziną?

Jak działa logistyka dla branży automotive?

Logistyka to dostarczanie towarów, a obecnie obejmuje ona sieć logistyki zwrotnej, która skupia się na odbiorze od konsumentów produktów, które nie spełniają ich oczekiwań, produktów uszkodzonych i używanych lub produktów bezużytecznych o wyczerpanym zasobie pracy. W branży usług motoryzacyjnych przykładem takich produktów mogą być pojazdy samochodowe, części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne. Logistyka dla branży automotive najczęściej zorganizowana jest w formie sieciowej. Taka sieć stwarza więcej potencjalnych możliwości rozwoju nowatorskich działań i oferowania nowych form aktywności. Sieć logistyczną tworzą firmy, pomiędzy którymi występują powiązania natury logistycznej (materiałowo-informacyjne) będące podstawą do tworzenia struktur znacznie bardziej zorganizowanych.

Logistyka dla branży automotive. Jak działa system zwrotów?

System zwrotów w logistyce dla branży automotive obejmuje serwisowanie i naprawianie, zbiórkę, selekcję, ponowne bezpośrednie użycie, odnowienie lub renowację. Serwisowanie polega na oddawaniu produktów do odpowiedniego miejsca (serwisu) w celu dokonania przeglądu, obsługi, bieżącej naprawy, konserwacji itp. Celem naprawy jest powrót sprawnego produktu, a polega ona na demontażu i usunięciu usterek i niekiedy może być wykonana w dowolnym miejscu. Logistyka dla branży automotive obejmuje także pojazdy wycofane z eksploatacji lub ich zużyte części i materiały eksploatacyjne, takie jak akumulatory, opony, katalizatory, oleje i smary. Zbiórka może obejmować takie działania jak zaopatrzenie, transport i magazynowanie. Selekcja w logistyce zwrotnej zawiera wszystkie operacje pozwalające określić, czy produkt jest zdatny do dalszego użycia, czy też należy go usunąć. Ponowne bezpośrednie użycie produktu jest najprostszą formą logistyki zwrotów i występuje wtedy, kiedy produkt (bez dodatkowych zabiegów) jedynie po oględzinach i stwierdzeniu jego przydatności do funkcjonowania zostaje ponownie wykorzystany w tym samym lub innym celu. Ponowne przetwarzanie zaś obejmuje między innymi recykling, naprawę, regenerację lub odbudowę. Usuwanie jest działaniem ostatecznym i wymagane jest w przypadku tych produktów, które nie mogą być ponownie użyte z powodów technicznych bądź ekonomicznych. W logistyce dla branży automotive wyróżnia się sieci ponownego bezpośredniego wykorzystania, sieci ponownej sprzedaży i sieci warsztatowe, sieci recyklingu produktowego – sieci przetwarzania i powtórnego wykorzystania oraz sieci recyklingu materiałowego.

Przeczytaj również  Zapowietrzone sprzęgło – przyczyny i objawy

System zwrotów w logistyce dla branży automotive jest bardzo skomplikowany, gdyż obejmuje wymianę lub odbiór pojazdów, a także części zamiennych, które mają spore gabaryty. Sprawne działanie tego systemu wymaga istnienia sieci warsztatów i punktów obsługi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *